Splošni prodajni pogoji

Te prodajne pogoje sklene GHO AHK SPRL (0699.562.515) sedež se nahaja BOULEVARD EDMOND MACHTENS 172 Box 1 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN BELGIJA, v nadaljnjem besedilu GHO AHK SPRL, na drugi strani pa kateri koli naravni ali pravna oseba, ki želi opraviti nakup prek spletnega mesta GHO AHK SPRL, v nadaljnjem besedilu "kupec".

Objekt:

O sedanje prodajne pogoje cilj opredeliti pogodbena razmerja med GHO AHK SPRL in kupcem ter pogoje, ki veljajo za vsak nakup, opravljen prek GHO AHK SPRL, ne glede na to, ali je kupec strokovnjak ali potrošnik. Nakup blaga ali storitve prek tega spletnega mesta pomeni, da kupec brez pridržka sprejme te prodajne pogoje. Te prodajne pogoje prevladajo nad drugimi splošnimi ali posebnimi pogoji, ki jih GHO AHK SPRL ni izrecno odobril. GHO AHK SPRL si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni svoje prodajne pogoje. V tem primeru bodo veljavni pogoji, ki veljajo na dan naročila s strani kupca. Značilnosti ponujenega blaga in storitev: Ponujeni izdelki in storitve so navedeni v katalogu, objavljenem na GHO AHK SPRL. Ti izdelki in storitve so na voljo v okviru razpoložljivih zalog. Vsak izdelek spremlja opis, ki ga pripravi dobavitelj. Fotografije v katalogu so čim bolj zveste, vendar ne morejo zagotoviti popolne podobnosti s ponujenim izdelkom, zlasti glede barv.

Cene:

Cene v katalogu so cene z DDV, ob upoštevanju DDV, ki velja na dan naročila; V BELGIJI, V DRUGIH DRŽAVAH CENE NISO DAVČNE, morebitna sprememba stopnje se lahko odrazi v ceni izdelkov ali storitev.

GHO AHK SPRL si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni svoje cene, pod pogojem, da bo za kupca veljala edina cena, navedena v katalogu na dan naročila.

Navedene cene vključujejo "ali ne vključujejo" stroškov obdelave naročil, prevoza in dostave, pod pogojem, da potekajo na spodaj navedenih geografskih območjih.

Naročila:

Kupec, ki želi kupiti izdelek ali storitev, mora:

  • izpolnite identifikacijski obrazec, na katerem bo navedel vse zahtevane podatke, ali navedite svojo številko stranke, če jo ima;
  • izpolnite spletni obrazec za naročilo z vsemi referencami izbranih izdelkov ali storitev;
  • potrdite svoje naročilo, potem ko ste ga preverili;
  • izvedite plačilo v predpisanih pogojih;
  • potrdite svoje naročilo in plačilo.

Potrditev naročila pomeni sprejetje teh prodajnih pogojev, potrditev popolnega znanja in opustitev lastnih pogojev nakupa ali drugih pogojev.

Vsi posredovani podatki in posneta potrditev bodo vredni dokazila o transakciji. Potrditev bo vredna podpisa in sprejema transakcij. Prodajalec bo po elektronski pošti potrdil potrditev registriranega naročila.

Umik:

Kupci, nepoklicni posamezniki, imajo 14-dnevno odstopno dobo od dostave naročila, da izdelek vrnejo prodajalcu v zamenjavo ali vračilo denarja brez kazni, razen stroškov vračila. Če dostava ni opravljena v 30 dneh, ima kupec pravico do odpovedi nakupa in celotno plačilo mora biti povrnjeno na isti kartici, ki je bila uporabljena za plačilo).

Plačilni pogoji:

Cena je zapadla ob naročilu. Plačila bodo izvedena s kreditno kartico; uresničene bodo prek varnega sistema PAY PAL, ki uporablja protokol SSL "Secure Socket Layer", tako da so posredovane informacije šifrirane s programsko opremo in da jih nobena tretja oseba med prenosom po omrežju ne more upoštevati. Kupečev račun bo bremenjen samo pri pošiljanju razpoložljivih izdelkov ali storitev in znesku poslanih ali prenesenih izdelkov ali storitev. Na zahtevo kupca mu bo poslan papirnat račun z DDV.

Dobave:

Dostava poteka na naslov, naveden v naročilnici, ki je lahko le na dogovorjenem geografskem območju. Za tveganja je odgovoren kupec od trenutka, ko so izdelki zapustili prostore podjetja GHO AHK SPRL. V primeru poškodbe med prevozom je treba utemeljeni protest predložiti prevozniku v treh dneh od dostave. Dobavni roki so samo okvirni; če presegajo trideset dni od naročila, se prodajna pogodba lahko odpove in kupec povrne kupnino.

Garancija:

Vsi izdelki, ki jih dobavi prodajalec, imajo pravno jamstvo iz členov 1641 in naslednjih civilnega zakonika.

Odgovornost:

V primeru neskladnosti prodanega izdelka se lahko vrne prodajalcu, ki ga bo prevzel, zamenjal ali povrnil.

Vse zahtevke, zahtevke za zamenjavo ali vračilo je treba poslati po pošti na naslov: GHO AHK SPRL BOULEVARD EDMOND MACHTENS 172 Box 1 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN BELGIJA v tridesetih dneh od dostave.

Intelektualna lastnina:

Vsi elementi spletnega mesta GHO AHK SPRL so in ostajajo intelektualna in izključna last GHO AHK SPRL.

Nihče ni pooblaščen za reprodukcijo, izkoriščanje, ponovno predvajanje ali kakršen koli, celo delno uporabo elementov spletnega mesta, ki so programska, vizualna ali zvočna.

Vsaka preprosta povezava ali hipertekst je strogo prepovedana brez izrecnega pisnega soglasja podjetja GHO AHK SPRL.

Osebni podatki:

V skladu z zakonom o računalnikih, datotekah in svoboščinah z dne 6. januarja 1978 so lahko informacije osebne narave, ki se nanašajo na kupce, predmet avtomatizirane obdelave. GHO AHK SPRL si pridržuje pravico, da zbira informacije o kupcih, vključno z uporabo piškotkov, in po želji posreduje zbrane podatke poslovnim partnerjem. Kupci lahko nasprotujejo razkritju njihovih podatkov z obvestilom GHO AHK SPRL. Podobno imajo uporabniki v skladu z zakonom z dne 6. januarja 1978 pravico dostopati do podatkov, ki se nanašajo nanje, in jih popraviti.

Arhiviranje - Dokaz:

GHO AHK SPRL bo naročilnice in račune arhiviral na zanesljivo in trajno podporo, ki predstavlja verodostojno kopijo v skladu z določbami 1348. člena civilnega zakonika.

Stranke bodo računalniške registre GHO AHK SPRL obravnavale kot dokazilo o komunikacijah, naročilih, plačilih in transakcijah med strankama.

Spor:

Za sedanje pogoje prodaje na spletu velja belgijska zakonodaja.

V primeru spora je pristojnost pristojna sodišča v Bruslju 1000 BELGIJA, ne glede na več obdolžencev ali garancijski zahtevek.

Podpis:

Thierry REMY:

Pravni zastopnik